COVID Vaccinatie – Huisartsenpraktijk Trigoon – ‘s-Gravendeel

Welkom bij huisartsenpraktijk Trigoon

Trigoon is een huisartsenpraktijk, waar de huisartsen, de praktijkondersteuners en de doktersassistentes met hart en verstand hun werk doen op een professionele en betrokken wijze, waarbij een goede zorg voor heel de mens centraal staat. Wij vinden goede zorg vanzelfsprekend.

Onze praktijk is sinds 2004 gecertificeerd door het Nederlands Huisartsen Genootschap, waarbij jaarlijks zowel medisch- inhoudelijk, als  op patiënttevredenheid wordt beoordeeld op kwaliteit.

Huisartsen D.P. Breure en K.S.ter Meulen zijn praktijkhouders.

Terug naar overzicht

COVID Vaccinatie

COVID-Vaccinatie in onze praktijk

Op verschillende fronten wordt inmiddels zo snel mogelijk gevaccineerd tegen COVID-19. Ook wij huisartsen dragen hier aan bij, door te vaccineren met het AstraZeneca-vaccin. De komende tijd zullen wij zo snel als de praktijk en de vaccinvoorraad dat toelaat een specifieke groep patiënten gaan vaccineren.

Het RIVM heeft op basis van het advies van de Gezondheidsraad bepaald dat deze vaccinatie op dit moment alleen is voor:

  • patiënten geboren in 1956 en 1957 ( u krijgt automatisch een oproep vanuit de praktijk )
  • 2 groepen patiënten met een hoog risico op ernstig beloop van COVID-19-infectie: patiënten met zwaar overgewicht (BMI > 40), geboren tussen 1-1-1956 en 31-12-2002 (18 – 64 jaar) en  patiënten met het syndroom van Down die thuis wonen, geboren tussen 1-1-1956 en 31-12-2002 (18 – 64 jaar), indien u denkt bij deze groep te horen neemt u dan contact op met onze praktijk voor de zekerheid. Zodat u zeker weet dat u een uitnodiging ontvangt.

Vandaag, 11 Maart hebben wij vernomen dat we volgende week de vaccinaties voor bovenstaande patiënten groep mogen gaan bestellen, de start van de vaccinatie zal dan in week 13 zijn.  Komt u in aanmerking dan krijgt u een uitnodiging van de praktijk

Uiteraard staat onze patiëntenzorg voorop. We plannen het vaccineren zo in dat dit spoedig en goed kan plaatsvinden, naast de zorg voor al onze patiënten. ‘Samen krijgen we corona eronder’.

Voor meer informatie over het coronavaccin en de vaccinatiestrategie, kijk op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie

Publicatiedatum: 28-06-2021