Afspraak maken – Huisartsenpraktijk Trigoon – ‘s-Gravendeel

Welkom bij huisartsenpraktijk Trigoon

Trigoon is een huisartsenpraktijk, waar de huisartsen, de praktijkondersteuners en de doktersassistentes met hart en verstand hun werk doen op een professionele en betrokken wijze, waarbij een goede zorg voor heel de mens centraal staat. Wij vinden goede zorg vanzelfsprekend.

Onze praktijk is sinds 2004 gecertificeerd door het Nederlands Huisartsen Genootschap, waarbij jaarlijks zowel medisch- inhoudelijk, als  op patiënttevredenheid wordt beoordeeld op kwaliteit.

Huisartsen mevr. E.N. Andriessen en mevr. M.A.M. Klöpping zijn praktijkhouders.

Afspraak maken

Spreekuurafspraken

Voor het maken van een afspraak kunt u bellen tussen 8.00 en 10.30 uur of  via de app  Uw Zorg online of de website.

De assistente zal vragen wat de reden van uw komst is: dit is op het verzoek van de artsen om zo de spreekuren beter in te plannen.

Voor een afspraak wordt 10 minuten ingepland. Graag willen wij weten als u voor meerdere klachten komt, hiervoor kan  dan een dubbele afspraak ingepland worden. Dit zorgt ervoor dat het spreekuur minder snel uitloopt.

Receptie

Het is gezien de nieuwe privacy wet ongewenst om afspraken te maken of uitslagen op te vragen aan de receptie. Daarom vragen  wij u de contacten aan de receptie te beperken.

Visites

Indien het om medische redenen  niet mogelijk is om naar het spreekuur te komen, kunt u een visite aanvragen. Belt u dan voor 10.30 uur. Visites worden meestal tussen 11.30 en 13.30 uur gereden.