Privacy – Huisartsenpraktijk Trigoon – ‘s-Gravendeel

Welkom bij huisartsenpraktijk Trigoon

Trigoon is een huisartsenpraktijk, waar de huisartsen, de praktijkondersteuners en de doktersassistentes met hart en verstand hun werk doen op een professionele en betrokken wijze, waarbij een goede zorg voor heel de mens centraal staat. Wij vinden goede zorg vanzelfsprekend.

Onze praktijk is sinds 2004 gecertificeerd door het Nederlands Huisartsen Genootschap, waarbij jaarlijks zowel medisch- inhoudelijk, als  op patiënttevredenheid wordt beoordeeld op kwaliteit.

Huisartsen mevr. E.N. Andriessen en mevr. M.A.M. Klöpping zijn praktijkhouders.

Privacy

Bescherming van de privacy is zeker in de gezondheidszorg zeer belangrijk. In Nederland is
de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) door de wetgever opgesteld ter
bescherming van uw en onze persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een
organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de
gegevens afkomstig zijn bepaalde rechten. Wij zullen nooit zomaar medische gegevens
delen met derden. Maar soms is het nodig om uw persoonsgegevens wel te delen.
Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt voor (o.a.) gegevensuitwisseling met
andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheek en het ziekenhuis), maar ook
softwareleveranciers die wij nodig hebben voor de dagelijkse praktijkvoering of ten behoeve
van tevredenheidsonderzoek dat in opdracht van onszelf, de regio-organisatie of de
zorgverzekeraars moet worden uitgevoerd.
Naast deze algemene privacywet gelden specifieke regels voor de privacy in de
gezondheidszorg. Deze regels staan onder meer vermeld in de Wet geneeskundige
behandelingsovereenkomst (WGBO)